அவ்வை தமிழ்ச் சங்கத்தின் சிறப்பு சமூகப்பணி

உடல் உறுப்பு தானம் பற்றிய விழிப்புணர்வு

நீங்கள் உங்கள் உடல் உறுப்புகளை தானம் செய்வது பற்றிய முறைகள், அதுபற்றிய தகவல் போன்றவைக்கோ, அல்லது உடல் உறுப்பு தானம் செய்ய பதிவு செய்ய விரும்பினாலோ தயவு செய்து எங்கள் மின்னஞ்சலுக்கு எழுதவும்,

இவ்வலைத்தளம் மற்றும் இச்சங்கம் பற்றிய உங்கள் விமர்சனங்களை improvements@avvaitamilsangam.orgஎன்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கவும். 
 
 

Detail about our previous Programs

நாள் இடம் நிகழ்ச்சி புகைப்படம் பார்க்க
29-30/1/2011 நொய்டா இந்திய நடனக்கலை விழா மற்றும் ஆளுக்கு ஒரு மரம் அகிலம் வளம் பெரும் விழிப்புணர்வு க்ளிக் செய்யவும்
14/11/2010 நொய்டா மார்க்கம் - பரதநாட்டிய நிகழ்ச்சி க்ளிக் செய்யவும்
22/8/2010 இந்திராபுரம் கோடை விழா-2010 மற்றும் புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு முகாம் க்ளிக் செய்யவும்
23-26/1/2010 நொய்டா உடல் உறுப்பு தானம் பற்றிய விழிப்புணர்வு மற்றும் இந்திய நடனக் கலைவிழா க்ளிக் செய்யவும்
27/7/2009 மயூர் விகார் - III கோடைவிழா-2009 க்ளிக் செய்யவும்
24-26/1/2009 நொய்டா தமிழ் கலைவிழா க்ளிக் செய்யவும்